Referentie

‘In momenten van crisis, neemt Lida resoluut de leiding. Ze is daarbij in staat zorgvuldig te luisteren naar alle betrokkenen en van daaruit de juiste keuzes te maken.
Lida zet een team in haar kracht en initieert ontwikkeling vanuit een combinatie van betrokkenheid en gepaste afstand.
Lida’s grote talent is mensen motiveren en verbinden’.
Aafke Veer (interim-manager)

‘Lida en ik hebben bijna een jaar uitstekend samengewerkt. Ik heb Lida leren kennen als positief, zeer betrokken bij het wel en wee van leerkrachten, kundig, creatief, energiek, ervaren, communicatief, mensgericht en oplossingsgericht. Lida kan een team in beweging krijgen. Ik neem mijn petje voor haar af, respect!’
Frank Merten (directeur Vrijeschool Rudolf Steiner)

‘Lida, heb ik leren kennen als een daadkrachtige, doortastende interim adjunct directeur op de vrije school RS, locatie Aziëweg. Ze heeft oog voor de essentie van de problematiek en heeft een groot hart voor haar collega’s. Ze staat open voor gesprek. Ze communiceert op een directe prettige manier.’
Lisette Braaksma Eschweiler (vakleerkracht gym)

‘Ik heb Lida leren kennen als een professional die zich met meer dan 100% inzet om te zorgen dat de organisatie weer een gezonde structuur krijgt. Haar warme en betrokken persoonlijkheid zorgen ervoor dat mensen vanuit vertrouwen met haar samenwerken. Dat is een prachtige basis om complexe vraagstukken op orde te krijgen.’
Marja Wouda (Interim IB-er)

‘Ik heb Lida Berkhout ervaren als iemand die binnen zeer korte tijd leiding neemt, de situatie overziet en weet hoe te handelen. Lida is iemand met veel ervaring en kennis en is in staat om snel een goede band op te bouwen waarbij zij vertrouwen en deskundigheid uitstraalt. Ik heb in korte tijd veel van haar geleerd en zij heeft mooie en goede resultaten geboekt binnen onze school. Heel hartelijk dank daarvoor!’
Frouke Beekman (intern begeleider)


‘Lida, Heeft in een zeer korte tijd enorme stappen in het verbeterproces van de Vrije school het Ridderspoortje gemaakt samen met het team. Het team was erg enthousiast over Lida als interim schoolleider’.
Paul Slier ( bestuurder Vrije scholen Rijnstreek )

‘Lida heeft met veel enthousiasme en deskundigheid, in zeer korte tijd de situatie op Ridderspoor geanalyseerd, een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. In haar leidinggeven weet zij de medewerkers te betrekken en te motiveren. Ik kan haar zeker aanbevelen voor nieuwe opdrachten.’
Wim Klapwijk (Bestuurder Vrije scholen Rijnstreek)   

‘Door de coaching van Lida ben ik nu in staat om prioriteiten te stellen,
rust in te bouwen. Ik ben me meer bewust van de uren die ik heb en wat ik daarin kan doen.
Maar wat ik ook geleerd heb is loslaten.’