Interim-management

Door onvoorziene omstandigheden is er tijdelijk geen directeur op uw basisschool.
Mogelijk bent u op zoek naar externe ondersteuning en/of een tijdelijke manager als overbrugging, project management, verandermanagement of crisismanagement. Focus op Onderwijs heeft expertise in huis om u hiermee van dienst te zijn.
Focus op onderwijs staat voor tijdelijk management met blijvend resultaat!
Een belangrijk aspect hierbij is inzetten op een creërende organisatie.
Daarbij is het van belang dat men binnen het team werkt vanuit een duidelijke en gemeenschappelijke missie en visie op basis van gemeenschappelijke waarden. Men gaat uit van eigen keuzes en richt zich op idealen en resultaten op de langere termijn. De motivatie wordt sterk bepaald door de bijdrage die ze vanuit hun eigen kennis, kunde en creativiteit bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit leidt tot een organisatie met heldere, authentieke en van binnenuit gedragen keuzes. Medewerkers herkennen de doelen en nemen hun verantwoordelijk daarvoor.
Focus op onderwijs is bekend met de diverse aspecten van het basisonderwijs door jaren ervaring in het management en als directeur en heeft specifieke ervaring op het gebied van:
Crisismanagement
Verandermanagement
Projectmanagement

                                                                                                                                                                                                  

                                                                              Een bel
gevormd door
de adem van een kind
de toekomst