Coaching

COACHING

Focus op onderwijs biedt coaching bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Coachingsvragen kunnen betrekking hebben op competentieontwikkeling en/of persoonlijke ontwikkeling.

Daarbij kunt u denken aan:

 • Mensen die de feeling met hun passie met hun werk kwijt zijn.
 • Dreigende uitval/burnout
 • Werkdruk
 • Timemanagement
  Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken als GTD, Pomodoro.
 • Onderwijsinhoudelijke coaching om het persoonlijk functioneren te verbeteren.
  Daarbij kunt u denken aan coaching gericht op een professionele houding, communicatie, instructiemodel zoals IGDI en EDI, pedagogisch handelen, grip op de groep, etc.
 • Coachen van startende leerkrachten in hun proces van startbekaam naar vakbekwaam
 • Coachen van duo’s m.b.t. onderwijsinhoudelijk vragen, klassenmanagement, communicatie etc.
 • Video interactie begeleiding. Focus op onderwijs heeft de mogelijkheid om video interactie begeleiding in te zetten.

  Ook een weg van 1000 mijl begint met één eerste stap.
  Chinese filosoof Laozi (604 – 531 voor Chr.)

Bij de coaching wordt uitgegaan van de kracht en de kwaliteiten van de cliënt. Er wordt gekeken waar de kwaliteiten liggen om van daaruit tot verdere ontwikkeling te komen.